AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loài thân mềm có tập tính đào hang đẻ trứng là?

  • A. Ốc bưu vàng.
  • B. Ốc vặn.
  • C. Ốc sên.
  • D. Bạch tuộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>