• Câu hỏi:

  Loại tài nguyên khôi phục được là?

  • A. Khoáng sản
  • B. Năng lượng mặt trời, không khí, nước.
  • C. Đất trồng, các loài động vật và thực vật.
  • D. Khí hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC