• Câu hỏi:

  Loại nào sau đây không thuộc tài nguyên du lịch nhân văn?

  • A. Công trình kiến trúc. 
  • B. Lễ hội truyền thống,
  • C. Hang động cacxtơ.
  • D. Làng nghề truyền thống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC