• Câu hỏi:

  Loại dữ liệu nào sau đây được căn lề trái trong ô tính?

  • A. Dữ liệu kiểu ngày tháng
  • B. Dữ liệu kí tự
  • C. Dữ liệu số
  • D. Dữ liệu hàm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC