AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết giữa các bảng cho phép:

  • A. Tránh được dư thừa dữ liệu.
  • B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng.
  • C. Nhất quán dữ liệu.
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA