RANDOM
 • Câu hỏi:

  Lãnh thổ Đông Á giới hạn trong khoảng vĩ độ

  • A. 50oB đến 20oB
  • B. 50oB đến 30oB
  • C. 45oB đến 20oB
  • D. 60oB đến 20oB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA