• Câu hỏi:

  Language learners shouldn’t _____ .

  • A. get to class early
  • B. ask and answer questions in class
  • C. be absent from school
  • D. use the new language outside of class

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC