• Câu hỏi:

  Lan and Huong are going to see a movie.


   

  • A. When are Lan and huong going to see a movie?
  • B. How are Lan and huong going to see a movie?
  • C. Where are Lan and huong going to see a movie?
  • D. Who are going to see a movie?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC