• Câu hỏi:

  Là một trong những khuynh hướng tiêu cực trong quan hệ tình yêu trong lứa tuổi thanh niên ở nước ta hiện nay?

  • A. Ly hôn
  • B. Sống thử
  • C. Bạo hành gia đình
  • D. Đa thê

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC