• Câu hỏi:

  Kinh tế nông thôn hiện nay dựa chủ yếu vào:

   

  • A. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp  
  • B. Hoạt động công nghiệp
  • C. Hoạt động dịch vụ  
  • D. Hoạt động công nghiệp và dịch vụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC