• Câu hỏi:

  Kim loại Cu không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

  • A. H2SO4 đặc.
  • B. HCl.
  • C. FeCl3.
  • D. AgNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC