AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim là do:

  • A. Kim loại có tính dẫn nhiệt, dẫn điện, tính dẻo, ánh kim là do:
  • B. Kim loại có tỉ khối lớn.
  • C. Kim loại có tỉ khối lớn.
  • D. Kim loại có bán kính nguyên tử và điện tích hạt nhân nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>