AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không phải là điểm tiến hoá của giun đất so với giun đũa là?

  • A. Hệ tiêu hoá phân hoá rõ 
  • B. Hô hấp qua da
  • C. Xuất hiện hệ tuần hoàn
  • D. Hệ thần kinh tập trung thành chuỗi hạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>