• Câu hỏi:

  Khối nền cổ Việt Bắc nước ta có hình dáng

  • A. Khá lớn và kéo dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam 
  • B. Kéo dài theo hướng Đông Bắc Tây Nam 
  • C. Khá lớn và tương đối tròn
  • D. Lớn nhất trong các kiểu nền cổ xưa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC