AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoảng thuận lợi là khoảng các nhân tố sinh thái

  • A. Ở đó sinh vật sinh sản tốt nhất
  • B. Ở mức phù hợp nhất để sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.
  • C. Giúp sinh vật chống chịu tốt nhất với môi trường
  • D. Ở đó sinh vật sinh trưởng, phát triển tốt nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>