YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong dao động điều hòa của một chất điểm, khoảng thời gian ngắn nhất để chất điểm trở lại vị trí cũ theo hướng cũ gọi là:

  • A. Pha của dao động
  • B. Chu kì dao động 
  • C. Biên độ dao động 
  • D. Tần số dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu kì dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất để vật thực hiện một dao động điều hòa, là khoảng thời gian vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA