AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc 

  • A. phải là Trái Đất     
  • B. phải là vật đang đứng yên
  • C. phải là vật gắn với Trái Đất
  • D. có thể là bất kì vật nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>