ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:

  • A. C15H31COONa và etanol.
  • B. Axit panmitic và axit oleic
  • C. C15H31COONa và glixerol
  • D. C17H35COONa và glixerol.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 62

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1