YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?

  • A. Hàng đầu tiên của bảng số liệu
  • B. Cột đầu tiên của bảng số liệu
  • C. Toàn bộ dữ liệu
  • D. Không có ngầm định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>