• Câu hỏi:

  Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Page để làm gì?

  • A. Chỉnh cỡ giấy khi in
  • B. Chỉnh hướng giấy in
  • C. Căn chỉnh lề đoạn văn cần in
  • D. Điều chỉnh các dấu ngắt trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC