AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống : Khi trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng thì mặt trăng đi vào ... của trái đất nên không được mặt trời chiếu sáng

  • A. trong suốt
  • B. vùng bóng tối
  • C. đồng tính
  • D. vùng bóng nửa tối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng thì mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất nên không được mặt trời chiếu sáng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>