AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thức ăn đi qua thực quản, nắp thanh quản đậy lại giúp:

  • A. Thức ăn đi qua thực quản nhanh hơn
  • B. Thức ăn không bị tràn vào khí quản
  • C. Tránh cho thức ăn trào ngược trở lại
  • D. Vẫn nói được trong quá trình ăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>