AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên:

  • A. Sắp xếp đồ đat hợp lý, không cần chừa lối đi.
  • B. Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.
  • C. Không cần sắp xếp, không chừa lối đi.
  • D. Không cần sắp xếp, chừa lối đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>