AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A.  Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
  • B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
  • C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.
  • D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>