• Câu hỏi:

  Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

  • A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh
  • B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người
  • C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người
  • D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC