AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây sai? 

  • A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể.
  • B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương , ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.
  • C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.
  • D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>