• Câu hỏi:

  Khi nói về hệ số công suất cos φ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai? 

   

  • A.  Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì cos φ = 0.
  • B. Với đoạn mạch chỉcó điện trởthuần thì cos φ = 1.
  • C. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì cos φ = 0.
  • D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì 0 <  cos φ < 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC