AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về dòng điện trong chân không, phát biểu nào sau đây đúng ? 

  • A.  Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm
  • B. Khi hiệu điện thế đặt vào điốt chân không tăng thì cường độ dòng điện tăng
  • C. Dòng điện trong điốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt đến catốt
  • D. Quỹ đạo của electron trong tia catốt không phải là một đường thẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>