ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về điểm khác nhau giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Đột biến gen có tính thuận nghịch , đột biến NST không có tính thuận nghịch
  • B. Đột biến gen xảy ra ở cấp phân tử, đột biến NST xảy ra ở cấp tế bào
  • C. Đột biến gen hầu hết có hại, đột biến NST hầu hết đều có lợi
  • D. Đột biến gen xảy ra với tần số cao hơn và phổ biến hơn đột biến NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát biểu sai về sự khác nhau giữa đột biến gen và đột biến NST là C, đột biến gen đa số là trung tính, có thể có lợi, có hại. Đột biến  NST đa số có hại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON