AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A. Quỹ đạo chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
  • B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
  • C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
  • D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chuyển động đi lại của pit-tông là chuyển động thẳng nhưng vận tốc của pit-tông trong quá trình chuyển động có thể thay đổi ⇒ chuyển động có thể không đều.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>