AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc?

  • A. Trái Đất
  • B. Mặt Trời
  • C. Con người trên Trái Đất
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>