AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi ninh (hầm) thịt cá, cách làm nao sau đây không làm chúng nhanh chín hơn?

  • A. Dùng nồi áp suất          
  • B. Chặt nhỏ thịt cá.
  • C. Cho thêm muối vào
  • D. Thay nồi có thể tích lớn hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dùng nồi áp suất (tác động vào yếu tố áp suất)         

  Chặt nhỏ thịt cá (tác động vào yếu tố diện tích tiếp xúc)

  Cho thêm muối vào (yếu tố chất xúc tác)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA