AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nhiên liệu trong mặt trời cạn kiệt thì: 

  • A. mặt trời chuyển thành sao lùn.       
  • B. mặt trời chuyển thành sao punxa.
  • C. mặt trời  biến mất.    
  • D. mặt trời chuyển thành sao lỗ đen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>