AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nén khí đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị thể tích 

  • A. tăng tỉ lệ thuận với áp suất.
  • B. không đổi.
  • C. tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. 
  • D. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>