AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đốt nóng các thanh vật liệu có chiều dài khác nhau từ 00C đến 500C thì chiều dài biến thiên theo bảng dưới đây:

  Vật liệu nào nở vì nhiệt nhiều nhất, ít nhất ?

  Lời giải tham khảo:

  Nhận xét: 

  1m sắt tăng thêm 0,6mm.

  1m đồng tăng thêm 0,85mm.

  1m thủy tinh tăng thêm 0,45mm.

  1m thạch anh tăng thêm 0,025mm

  Vậy đồng nở vì nhiệt nhiều nhất, thạch anh nở vì nhiệt ít nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>