ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8.4 (l) CO2, 1.4 (l) N2 và 10.125 (g) H20. Công thức của X?

  • A. C3H9N
  • B. CH5N
  • C. C2H7N
  • D. C4H12N
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  gọi amin đơn chức có dạng tổng quát: 
  CxHyNz 
  nCO2=nC=8,4/22,4=0,375 
  nH=2nH2O=(2*10,125)/18=1,125 
  nN=2nN2=2*1,4/22,4=0,125 
  thể tích khí N2 là 1,4l 
  ta có cách tính tỉ lệ số mol tường nguyên tố trong ptu: 
  x:y:z=nC:nH:nN=0,375:1,125:0,125 
  lấy tất cả từng số chia cho số nhỏ nhất: 
  x:y:z=3:9:1 
  đây là công thức đơn giản nhất: 
  C3H9N 
  do amin là đơn chức nên công thức đơn giản chính là công thức cần tìm

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1