• Câu hỏi:

  Khi động cơ làm việc thường bị nóng lên do nguồn nhiệt từ:

  • A. Ma sát
  • B. Môi trường.
  • C. Ma sát và môi trường
  • D. Ma sát và từ buồng cháy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Khi động cơ làm việc thường bị nóng lên do nguồn nhiệt từ: Ma sát và từ buồng cháy

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC