YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó 

  • A. không đổi.               
  • B.  tăng gấp đôi.         
  • C. giảm một nửa. 
  • D. tăng gấp 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Điện thế tại một điểm không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử đặt tại điểm đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA