AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là 

  • A. 2.10-6 C.    
  • B. 16.10-6 C.            
  • C.  4.10-6 C.        
  • D. 8.10-6 C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  \(Q = CU = {2.10^{ - 6}}.4 = {8.10^{ - 6}}C\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>