AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt điện áp không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{1}{{4\pi }}\) (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp \(u = 150\sqrt 2 \cos 120\pi t\) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là 

  • A. \(i = 5\sqrt 2 \cos (120\pi t - \frac{\pi }{4})\) (A). 
  • B. \(i = 5\cos (120\pi t + \frac{\pi }{4})\) (A). 
  • C. \(i = 5\cos (120\pi t - \frac{\pi }{4})\) (A). 
  • D. \(i = 5\sqrt 2 \cos (120\pi t + \frac{\pi }{4})\) (A). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>