AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu, điều đó chúng tỏ: 

  • A. Thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình. 
  • B. Thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình.
  • C. Thể tích của nước tăng, của bình không tăng. 
  • D. Thể tích của bình tăng trước, thể tích của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>