YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì: 

  • A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn.
  • B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia.
  • C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.
  • D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA