• Câu hỏi:

  Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì: 

  • A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn.
  • B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia.
  • C. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.
  • D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC