ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua 

  • A. hệ tán sắc (lăng kính), ống chuẩn trực, buồng tối (buồng ảnh)
  • B. ống chuẩn trực, buồng tối (buồng ảnh), hệ tán sắc (lăng kính)
  • C.  ống chuẩn trực, hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh)
  • D. hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh), ống chuẩn trực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi chiếu một chùm sáng đi qua một máy quang phổ lăng kính, chùm sáng lần lượt đi qua ống chuẩn trực, hệ tán sắc (lăng kính), buồng tối (buồng ảnh).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF