AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ1 vào một tấm kim loại cô lập thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electrôn là 300km/s, thay bức xạ khác có bước sóng λ1/2 thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electrôn là 400km/s .Nếu chiếu bức xạ có bước sóng 2 λ1/3 thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electrôn xâp xỉ là : 

  • A. 423 km/s  
  • B. 341km/s   
  • C. 293km/s      
  • D.  354km/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>