• Câu hỏi:

  Khi chiếu ánh sáng từ không khí vào nước thì 

  • A. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới
  • B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
  • C. góc khúc xạ luôn bằng góc tới 
  • D. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC