AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

  • A. Cân chỉ khối lượng của túi đường. 
  • B. Khối lượng của túi đường làm quay kim của cân.
  • C. Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.
  • D. A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>