AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khả năng phản ứng của Na, Mg và Al trong nước giảm dần theo thứ tự là:

  • A. Na > Mg > Al
  • B. Al > Mg> Na
  • C. Mg > Al > Na
  • D. Na > Al > Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA