AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

  • A. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi hay báo cáo
  • B. Bảng, biểu mẫu khác, mẫu hỏi khác hay các trang khác
  • C. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác hay báo cáo
  • D. Bảng, biểu mẫu, mẫu hỏi khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>