AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là sai? 

  • A. Vận tốc âm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s.
  • B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s
  • C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s
  • D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>