RANDOM
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây là dung khi nói về sự nở ra vì nhiệt của các chất rắn khác nhau? 

  • A. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt giống nhau. 
  • B. Các chất rắn khác nhau, nở vì nhiệt khác nhau.
  • C. Các chất rắn khác nhau không thay đổi kích thước khi nhiệt độ thay đổi. 
  • D. Cả ba kết luận trên đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA